Felelős vállalatirányítás

A Hungaropharma Zrt. évek óta törekszik arra, hogy társadalmi szerepvállalása összhangban legyen gazdasági súlyával, ezért igyekszünk megkerülhetetlen szereplői lenni minden olyan minőségi, gazdasági és társadalmi fejlődésnek, melynek alapja az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a nemzeti és az egyetemes emberi értékek érvényesítése valamint a környezet védelme.

Gyógyszerhamisítás elleni küzdelem

 
A gyógyszer-nagykereskedőkkel szemben támasztott legfontosabb alapkövetelmény továbbra is a biztonságos gyógyszerellátás, vagyis annak teljesülése, hogy minden rászoruló a megfelelő minőségben, mennyiségben, helyen és időben jusson hozzá a gyógyszeréhez. Vállalatunk is elkötelezett a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem ügye mellett. Folyamatosan fejlesztjük és korszerűsítjük a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem pilléreit jelentő minőségbiztosítási rendszerünket, és annak szellemi és infrastrukturális alapjait.

Együtt a helyi közösségekért program

 
Az elmúlt évek társadalmi változásai rávilágítottak arra, hogy egyre fontosabbak, és egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi közösségekben kialakuló összefogások, együttműködések. Az ilyen típusú kezdeményezések motorja minden esetben az adott problémát felismerő és annak megoldását felvállaló, elhivatott ember. A Hungaropharma Zrt. felelősséget érez abban, hogy támogassa a magyar gyógyszerészeket az egyes társadalmi problémákra adott válaszaikban, illetve a helyi közösségükben folytatott aktív közösségfejlesztő tevékenységükben ezért minden évben két alkalommal pályázatot hirdetünk „Együtt a helyi közösségekért” néven.

Mérföldkövek

 
2017-ben a Hungaropharma Zrt. munkafolyamataiban és szolgáltatásaiban is fontos szerepet kapott a magyar lakosság egészségtudatosságának növelését célzó projektek támogatása és létrehozása. Saját kezdeményezésünkhöz - a „Mérföldkövek” beteg edukációs programhoz – azok a gyógyszertárak csatlakozhatnak, akik szívügyüknek tekintik és készek aktívan hozzájárulni a lakosság tájékoztatásához, továbbképzéséhez, azáltal, hogy saját gyógyszertárukban is elérhetővé teszik az APA Füzeteket, valamint a Kapaszkodók című kiadványt. Míg az APA Füzetek a kispapákat támogatja az új szerepük megtalálásában, addig a Kapaszkodók kiadvány azokat a családokat szeretné segíteni, akik környezetükben demenciával élő emberről gondoskodnak. A „Mérföldkövek” projekt keretén belül országszerte szervezünk edukációs workshopokat, melynek célja a tudásmegosztás, a gyógyszerészi közösség érzékenyítése az egészségtudatosság, egészségértés jegyében.

Vándorbölcső program

 
A Hungaropharma Zrt. a magyar gyógyszer-nagykereskedelem zászlóshajójaként szívügyének tekinti a gyógyszerész közösség támogatását, hozzájárul a családbarát szemlélet terjesztéséhez, így 2017 őszétől útnak indítottuk a „Vándorbölcső” programot. Kezdeményezésünk a 3 Királyfi 3 Királylány Mozgalom szoros együttműködésével jött létre és célja, hogy rávilágítson arra, hogy a gyermekvállalás nem szükségképpen egyéni feladat, sokszor egy közösség is segíthet és a család mellett állhat a kisbaba érkezésekor.

21 Nő az egészségügyért

 
A Hungaropharma Zrt. életében fókuszba került a tudatos értékteremtés felelőssége és ezzel együtt a tudásmegosztás, az edukáció. Ezen elvek mentén hívtuk életre a „21 Nő az egészségügyért” című kiadványt, melynek legfőbb célja az volt, hogy az egyre negatívabb megítélésű egészségügyi szektorban megtaláljuk azokat a pozitív példákat, figyelemre méltó életutakat, melyekből a pályatársak erőt meríthetnek. Mivel az egészségnevelés mindannyiunk közös érdeke, a projekt folytatásaként létrejött a „21 Nő az egészségügyért” Alapítvány és védjegy gondolata, amely a szakmailag legjobbnak ítélt egészségnevelő projektek népszerűsítésében és terjesztésében vállal szerepet.

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Ösztöndíj

 
Fontosnak tartjuk, és jelentős hangsúlyt helyezünk arra, hogy felhalmozott tudásunkat megosszuk, átadjuk a következő generáció képviselőinek. Ezért évente meghirdetjük a Rozsnyay Mátyás-emlékversenyen induló fiatalok számára ösztöndíjprogramunkat, illetve vállaljuk az emlékverseny főtámogatói szerepét, ezzel is elősegítve, hogy az előadói megmérettetésen egyre több fiatal gyógyszerész vegyen részt, felpezsdítve ezzel a szakmai közéletet.

Patika Management szakkönyv

 
A Hungaropharma Zrt. felismerve, hogy a hazai gyógyszerpiac speciális és meghatározó szereplői számára magyarul ezidáig nagyon kevés publikáció jelent meg, lefordította és elérhetővé tette Axel Witte és Doris Mühlen Patikamenedzsment című könyvét, amellyel egy hiánypótló eszközt nyújtottunk át a gyógyszerészek számára. A könyv messze túllép egy, a gyógyszertári gyakorlatban használható könyvön, elolvasása reményeink szerint szemléletet formál, tudatos, megtervezett cselekvésre késztet, s az eredmények kritikus elemzésére ösztönöz.

Anyák háza projekt

 

Bátor Tábor Alapítvány

 
A Hungaropharma Zrt. – elsőként és egyedüliként a gyógyszer-nagykereskedelmi szektorban – átfogó társadalmi felelősségvállalási programot tart fent. Aktívan felvállaljuk a magyar egészségügy fejlesztéséért tevékenykedő nonprofit szervezetek nélkülözhetetlen támogatását. Együttműködünk számos – igazolhatóan stabilan, transzparensen és eredményesen vezetett – alapítvánnyal, többek között a Bátor Táborral.

Török József Kör

 
Büszkén jelentjük, hogy a két évvel korábban életre hívott, a fiatal gyógyszerészek továbbképzését, tapasztalatszerzését célul kitűző Török József Kör 2016-ban már nagyszámú, rendkívül izgalmas, sokrétű programot biztosított tagjai számára, melynek hagyományát a jövőben is folytatni kívánjuk.