Aktualitás

 

Közgyűlési döntéshozatal eredménye

Rendkívül magas részvétel mellett, valamennyi határozati javaslat elfogadásával zárult a Hungaropharma Zrt. egyedi és konszolidált 2020. évi éves beszámolójának elfogadására és a kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó írásbeli közgyűlési döntéshozatal.

Tájékoztatjuk tisztelt Részvényeseinket, hogy a HUNGAROPHARMA Zrt. 2020. évi éves beszámolójának elfogadására és a kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó – 2021. május 6. napján kezdeményezett – ülés tartása nélküli, írásbeli közgyűlési határozathozatal eredményes volt, az egyes határozati javaslatokra nézve a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint négyötöde leadásra került.

Az egyes határozati javaslatok – egyetlen ellenszavazattal – elfogadásra kerültek.

A szavazás eredményének megállapításáról szóló jegyzőkönyv a társaság Vezérigazgatói Titkárságán munkaidőben betekinthető.

Ezúton köszönjük tisztelt Részvényeseinknek a határozathozatalban történt aktív részvételüket!

Kelt Budapest, 2021. május 27.

Dr. Feller Antal s.k.
vezérigazgató